TakeAways: Technology, Complexity, and How We’re Thriving in a New World of Possibility


TakeAways: Technology, Complexity, and How We’re Thriving in a New World of Possibility
Ny teknologi påvirker og forandrer verden som vi kender den. Hastigheden er stødt stigende og fremtiden er mere ukendt og uforudsigelig end nogensinde før.

For English version see below Danish version

Ny teknologi påvirker og forandrer verden som vi kender den. Hastigheden er stødt stigende og fremtiden er mere ukendt og uforudsigelig end nogensinde før. Kompleksiteten stiger i takt med den teknologiske udvikling, som skaber nye løsninger, men samtidig skabes der også nye udfordringer. Verdens hastige udvikling påvirker vores private liv, men i høj grad også hvordan vi leder vores organisationer. I vigtigst af alt, så former udviklingen også den måde vi prøver at forstå fremtiden på. Det er der behov for et opgør med. Vi kan ikke forstå fremtiden på baggrund af fortiden længere, og det kræver en radikal ændring i den måde vi tænker og taler på. Fremtidens ledere må skabe muligheder for at hoppe med på de teknologiske bølger i stedet for at definere fremtidens forretning og strategier.

Om indlægsholderen

Til dette TakeAway kan du møde David Weinberger, der er forfatter til Harvard Business Review udgivelsen; Everyday Chaos; Technology, Complexity, and How We’re Thriving in a New World of Possibility. Weinberger er pioneer og thought leader indenfor internettets og teknologiens påvirkning af verden omkring os. Han har i mange år været en af de førende dagsordensættere i teknologisk påvirkning i samfund og forretninger, og med sin baggrund som filosof inddrager han mange perspektiver på hvordan teknologien er med til at forme den måde vi forstår verden på.

Weinberger er optaget af hvordan vi skaber og forstår fremtiden, og i sin bog argumenterer han for, hvorfor vi lige nu er i et radikalt anderledes paradigmeskifte end vi nogensinde har været i før, selvom teknologien har formet vores verdensbillede og forståelse lang tid før internettets eksistens. I son bog bruger Weinberger adskillige cases til at underbygge sine budskaber, og til dette TakeAway får du et unikt indblik i hvordan vi skal lære at se fremtiden med nye teknologiske briller.

NB: Dette TakeAway afholdes på engelsk og der opkræves et no-show-gebyr på 200 kr. såfremt du ikke møder op uden afbud.

Program

Kl. 08.30: Velkomst og introduktion v/ Peter Leth
Kl. 09.15: TakeAway Keynote: David Weinberger
Kl. 09.30: Pause
Kl. 09.45: TakeAway Keynote: David Weinberger
Kl. 10.30: Tak for i dag

______________________________________________

New technology influences and changes the world as we know it today. The pace is increasing, and the future seems more unknown and unpredictable than ever. The complexity is increasing as well as the technological revolution and it creates new solutions but also new challenges that we have never seen before. The fast pace change in the world effects our private lives but also the way we lead and run businesses. Most importantly the current revolution is changing how we perceive the future and how we try to understand it. This we need to rethink. We cannot understand the future based on the past anymore and this requires a radical change in the way we think and the way we talk. The leaders of the future must create opportunities to ride along the technological movements instead of trying to define the future businesses and strategies.

About the Keynote Speaker

At this TakeAway you can meet David Weinberger who is the author of the Harvard Business Review published; Everyday Chaos; Technology, Complexity, and How We’re Thriving in a New World of Possibility. Weinberger is a pioneer and though leader on how new technology and the internet influences our world and our businesses. For many years he has been one of the most trendsetting thought leaders on the technological influence in societies and businesses and with his background as a philosopher he includes several perspectives on how technology changes the way we understand and perceive the world.
Weinberger is looking at how we create and understand the future and in his book he argues why our time right now is very different than what we have ever seen before – even though technology has changed the way we perceive the world many hundreds of years before the rise of the internet, he argues that this time it is extremely different. In his book Weinberger includes several case stories to support his points and at this TakeAway you will get a unique insight in how we ought to perceive the future from a technological perspective.

NB: This keynote will be in English and there will be charged a no-show fee of 200 DKK if you do not attend.

Program
Kl. 08.30: Welcome and introduction /Peter Leth
Kl. 09.15: TakeAway Keynote: David Weinberger
Kl. 09.30: Break
Kl. 09.45: TakeAway Keynote: David Weinberger
Kl. 10.30: Thank you

Information
 • When

  5. nov. 2019 08:30 - 10:30
 • Where

  IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V

 • Registration Deadline

  4. nov. 2019 - 16:00

 • Organizer

  IDA Lederforum

 • Available Seats

  7

 • Event Number

  332215