CANCELLED - Tag på tidsrejse til middelalderen // Take a trip back to the Middle Ages

CANCELLED - Tag på tidsrejse til middelalderen // Take a trip back to the Middle Ages
Har du lyst til at opleve 1400-tallet? Så tag med på Middelaldercentret! I middelalderbyen Sundkøbing kan du møde forskellige håndværkere, købmænd og andet godtfolk. Oplev bliden blive fyret af og riddere, der dyster på turneringsbanen.

English below

Oplevelser

Middelaldercentret er en unik seværdighed i nærheden af Nykøbing Falster.

Du kommer på en tidsrejse tilbage til 1414, hvor købstaden "Sundkøbing" er anlagt efter arkæologernes bedste bud på bygninger, håndværk og klædedragt. Sundkøbing er en levende købstad, hvor du kommer til at møde byens beboere.

Du kan møde købmænd, håndværkere, handlende på byens torv, rebslageren, soldater, børn og unge. Gå en tur i byen og se hvem, der er hjemme. Har du spørgsmål, svarer borgerne gerne, og de fortæller ligeledes gerne om deres hverdag. 

Der er også en spændende ridderturnering, hvor du kan heppe på din favoritridder. 

Håndværker-temauge

I denne uge er der håndværkertema, og du vil derfor kunne møde mange forskellige håndværkere og endda en ægte brynjemager.

Læs mere her: Middelaldercentret 

Program

Du oplever Sundkøbing på egen hånd, og vi mødes til fælles frokost. 

10.15 Vi mødes ved hovedindgangen

10.30-11.30 Buebanen er åben

12.00 Bliden affyres

13.00 Vi mødes til fælles frokost ved cafeen og legepladsen

14.00 Ridderturnering, hvor to riddere dyster på Sundkøbings rendebane

14.30-15.30 Buebanen er åben 

16.00 Middelaldercentret lukker

Mad og drikke

En sandwich samt en øl/vand er inkluderet i prisen.

Ved tilmelding vælg mellem:

a) Sandwich med kylling og bacon

b) Sandwich med æg og rejer

c) Sandwich med skinke og ost

d) Sandwich med tomat og mozzarella

1) Appelsinsodavand

2) Cola

3) Sukkerfri Cola

4) Danskvand

5) Sport

6) Pilsner

Medbring evt. egen kaffekurv, der er mange hyggelige steder at sidde rundt omkring på området. Kaffe kan også købes i cafeteriet.

Kontaktperson og spørgsmål:

Rikke Urup Mortensen, 42 47 47 43

Praktisk information:

Beklædning: Praktisk fodtøj og tøj efter vejret, da alt foregår udenfor.

Mødested: Ved Hamborgskoven 2, 4800 Nykøbing Falster

____________________________________

English:

Experience 

The Medieval Center is a unique attraction near Nykøbing Falster. You embark on a journey back to 1414, where the market town "Sundkøbing" is established based on 

archaeologists' best estimations of buildings, crafts, and clothing. Sundkøbing is a living market town where you get to meet the town's residents. 

You can encounter merchants, craftsmen, traders in the town square, a rope maker, soldiers, children, and young people. Take a stroll through the town and see who's around. If you have questions, the citizens are happy to answer and are also keen to tell you about their daily lives. 

There is also an exciting knight's tournament where you can cheer for your favorite knight. 

Craftsman Theme Week

This week features a craftsman theme, so you will be able to meet many different craftsmen and even a genuine chainmail maker. 

Read more here: Middelaldercentret 

Schedule: 

You will experience Sundkøbing on your own, and we will gather for a communal lunch. 

10:15 Meet at the main entrance 

10:30-11:30 Archery range is open 

12:00 Firing of the trebuchet 

13:00 We gather for a communal lunch at the cafe and playground 

14:00 Knight's tournament, where two knights compete in Sundkøbing's tournament field 

14:30-15:30 Archery range is open 

16:00 Medieval Center closes 

Food and Drink 

A sandwich and a beer/soda are included in the price. When signing up, choose between: 

a) Chicken and bacon sandwich 

b) Egg and shrimp sandwich 

c) Ham and cheese sandwich 

d) Tomato and mozzarella sandwich 

1) Orange soda 

2) Cola

3) Sugar-free cola 

4) Sparkling water 

5) "Sport" (Danish lemon-lime soda) 

6) Lager beer  

Feel free to bring your own coffee basket as there are many cozy places to sit around the area. Coffee can also be purchased at the cafeteria. 

Contact Person and Questions 

Rikke Urup Mortensen, 42 47 47 43 

Practical Information 

Attire: Practical footwear and clothing suitable for the weather, as everything takes place outdoors. 

Meeting Point: Hamborgskoven 2, 4800 Nykøbing Falster 

 

Information
 • When

  4. aug. 2024 10:15 - 16:00
 • Where

  Middelaldercentret, Ved Hamborgskoven 2, 4800 Nykøbing Falster

 • Registration Deadline

  28. jul. 2024 - 23:55

 • Organizer

  Lolland-Falster Afdeling, IDA Sjælland

 • Available Seats

  26

 • Event Number

  355800