Safety, Security & Safeguards - via nettet & nu på dansk

Safety, Security & Safeguards - via nettet & nu på dansk
IDA supports the UN's world goals

IDA wants to make visible the link to the United Nations 17 Sustainable Development Goals (SDG). This event covers, among other things, the above development goals. Read more about the UN's 17 Sustainable Development Goals (SDG)

Atomkraft-ulykker, og tyveri og anden illegitim spredning af fissilt materile kan ske og er sket – men skal jo undgås så vidt muligt. Jimmy Thomsen, Beredskabsstyrelsen vil beskrive, hvordan Safety, Security and Safeguards (de 3 S’s) fungerer i praksis.

Nukleare teknologier har siden starten af atomalderen været knyttet til betydelige risici: Uheld, ulykker, eller katastrofer på anlæg, og tyveri og anden form for illegitim spredning af fissilt materiale kan ske og er sket – men skal jo så vidt muligt undgås. Risici kan imidlertidig reduceres markant, hvis de anerkendes og addresseres på forhånd, både i lovgiving (krav) og håndhævelse (tilsyn), men ikke mindst gennem implementering og anvendelse (kultur).

Den nukleare industri har pga. de risici fra starten været kraftigt reguleret og kontrolleret, og er således fokus for omfattende både national og international planlægning og samarbejde, f.eks. via EU (herunder EURATOM) og det internationale atomenergiagentur (IAEA), hvis medlemsstater har dannet fælles rammer for at hindre eller minimere eventuelle negative virkninger fra den fredelige anvendelse af nukleare teknologier, herunder atomkraft.

Generelt arbejdes der inden for tre felter – de tre S’er; sikkerhed, sikring og sikkerhedskontrol (safety, security og safeguards):

 • Nuklear Sikkerhed (Safety) - angår at begrænse eller helst forhindre nukleare ulykker og minimere udslip og skadelige virkninger på mennesker og miljø. 
 • Nuklear Sikring (Security) - angår den fysiske sikring af det fissile materiale (dvs. kernespalteligt materiale) mod f.eks. tyveri, og sabotage ved opbevaring, anvendelse og transport. 
 • Nuklear sikkerhedskontrol (Safeguards) - angår de tiltag, der sikrer, at det fissile materiale, der indgår i legitim, fredelig udnyttelse til energi-produktion eller forsøg, fastholdes og ikke overgår til eksempelvis våbenprogrammer eller andre ikke-regulære aktiviteter.  

Hertil kommer beredskab, dvs. planlægning og indsats-forberedelse til, hvis der - på trods af disse tre S'er - faktisk forekommer en hændelse. 

I Denmark varetages det nationale myndighedsansvar indenfor sikkerhed og sikring af henholdsvis Beredskabsstyrelsen (sikkerhed og sikring) og Sundhedsstyrelsen (sikkerhed særligt vedrørende strålebeskyttelse). I EU’s medlemsstater udøves sikkerhedskontrol af IAEA i samarbejde med Kommissionen, mens det overordnede nationale ansvar i Danmark påhviler udenrigsministeren.

Lovgivning og styring inden for de tre områder er verden over implementeret efter ensartede standarder og principper. Lovgivning og styring vil også fastlægge betingelserne for indførelsen og anvendelsen af nye nukleare teknologier, såsom avancerede reaktorer og Små Modulære Reaktorer (SMR). 

Med et nu forventet øget antal anlæg og med introduktionen af nye nukleare teknologier, så vil de tilknyttede risici skulle afdækkes, ligesom grundlaget for den nødvendige myndighedsudøvelse skal udvikles - og begge dele skal være transparente og klare for både industri, forskning, myndigheder og for offentligheden.  

Program:

 • 17:30-17:35 - Velkomst og Introduktion af foredragsholder - Formand for IDA Nuclear. Louise Fazlagic  
 • 17:35-18:30 - Foredrag ved Chefkonsulent Jimmy Thomsen, BRS
 • 18:30-19:00 - Spørgsmål fra salen & nettet og svar

Drikkevarer og sandwich vil blive serveret til dem, som deltager in person på IDA.

Beredskabsstyrelsen har ophavsretten til det benyttede billede. 

Privacy info: If you would like to participate anonymously, we recommend you join by browser instead of using the Zoom software client or app, and when Zoom asks you to provide your name you can enter "Anon" or another pseudonym. Zoom processes personal information in global datacenters including USA and processing is carried out according to EU Commission standard data protection clauses. Privacy Shield. For further details, we refer you to the Zoom privacy policy available here: https://zoom.us/privacy

It is not allowed to share the zoom link or the video link with others, or to record audio and images of the webinar.

Organizer: The Danish Society of Engineers, IDA

Sign up: Not a member? In order to sign up, you must create a user profile. Note, when creating a user profile, you will be able to access IDA's online services - you will not become a member of IDA.

Important information regarding personal data on participant lists: Your name, title and company name will appear on the participant list for this event if you have previously given consent or have given consent in connection with registration to this event. The participant list is available to the organizer and the other participants at the event itself in the form of an online participant list. At some events, a name tag is also given out, where your name, title and company name appear. If you unsubscribe from the event, your information will no longer appear on the participant list.
You can read more about consent here, https://mit.ida.dk/en/mine-samtykker-praeferencer-og-vilkaar

When you are registered as a participant at this webinar, you will also automatically receive info about the next webinar within the same subject area. 


 

IDA supports the UN's world goals

IDA wants to make visible the link to the United Nations 17 Sustainable Development Goals (SDG). This event covers, among other things, the above development goals. Read more about the UN's 17 Sustainable Development Goals (SDG)

Information
 • When

  11. apr. 2024 17:30 - 19:15
 • Where

  Webinar - In front of your pc/tablet/phone

 • Registration Deadline

  10. apr. 2024 - 23:59

 • Organizer

  IDA Nuclear

 • Available Seats

  156

 • Event Number

  352481