Lystfiskeri på Øresund // Fishing on the Sound . OBS! Ny sluttid:/return: 12.30


Lystfiskeri på Øresund // Fishing on the Sound . OBS! Ny sluttid:/return: 12.30
Så er det tid til at gribe fiskestangen og tage med ud på Øresund. Vi går efter torsk denne gang. / It’s time again to grab the fishing gear and head out to the Sound. We are going out to fish for cod. New time: 07.45-12.30. New prices: 60 kr. / 100 kr.

For English, see below

Så er det tid igen med at gribe fiskestangen og tage med ud på Øresund.
IDA YngreForum har lejet en hel kutter, vi tager ud på Øresund og fisker efter torsk.

Vi mødes ved Lautrupskaj kl. 07:45, hvorefter vi har afgang kl. 08:00. Vi venter ikke på nogen, så kom til tiden! Vi er tilbage på land ca. kl. 12.30.

Fiskestang kan lejes for 100 kr., såfremt det er bestilt her som tilvalg. Har du din egen udstyr behøver man ikke at leje. Det kan være en god idé at medbringe en kniv til rensning samt en køletaske eller aviser til opbevaring af fangsten.

Forplejning:
Skibet er hyggeligt, der findes flere toiletter ombord, god salon og bar. I skibets bar kan man forsyne sig med div. drikkevarer, kaffe /te, ostemadder, pølser og lidt sødt. det skal betales individuelt.
Egne madpakker er også velkomne. Egne drikkevarer kan evt. medtages i meget begrænset omfang. max. 2 øl pr. person. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i skibets salon.

FISKETEGN: Alle personer mellem 18 og 65 år skal have fisketegn! Dagskort koster 40 kr. Du skal selv købe dit fisketegn og det gør du nemt på fisketegn.dk.

Priser:

 • Medlemmer: 120 kr./ Ny pris: 60 kr.
 • Ledsagere: 150 kr. / Ny pris: 100 kr.
 • Evt. leje af fiskestang: 100 kr.

Medbring:

 • Varm tøj efter vejret
 • En flaske vand
 • Evt. eget fiskegrej
 • Evt. kniv
 • Evt. køletaske/aviser/poser
 • Egne madpakker

Tilmelding og billetter
Ledsagere er velkomne, dog højst to ledsagere pr. medlem
Husk at medbringe kvittering for tilmelding som dokumentation i tilfælde af tvivl om din tilmelding.

OBS! Tilmeldingen er ikke længer ebindende og afmelding refunderes.

Har du nogle spørgsmål? Så kontakt YngreForum på e-mail: yngreforum@gmail.com eller Facebook: https://www.facebook.com/YngreForum

----------------------------------

English

It’s time again to grab the fishing rod and head to the Sound, which is an amazing fishing place. IDA YngreForum has rented a whole ship, and we are going out to fish for cod.

We meet at Lautrupskaj at. 07:45 am, and the ship leaves at. 8:00 am. We are not waiting for anyone, so be there on time! We are back on land approx. 12.30 pm

Fishing rods can be rented for 100 kr, if ordered as an option. If you have your own equipment you do not need to rent. It may be a good idea to bring a knife for cleaning as well as a cooling bag or newspapers to store your catch.

Meal:
The ship has a cozy atmosphere, there are several toilets on board, good Salon and bar. In the ship's bar, you can buy several drinks, coffee / tea, sausages and some sweets. Paid individually.

Your own lunch are also welcome. Your own drinks to a very limited extent. Max. 2 beers per person. You can enjoy your own food and drink on board the ship but not in the ship's salon.

FISHING LICENSE: All persons between the ages of 18 and 65 must have a fishing license! A Day angler fishing license cost DKK 40. Buy your angler fishing license yourself and you can easily do that on fisketegn.dk

Prices:

 • Members: DKK 120 / New price. 60 kr.
 • Companions: DKK 150 / New price 100 kr.
 • Optional, fishing rod rental: DKK 100

Bring:

 • Warm Clothes for the weather
 • A bottle of water
 • Perhaps. Own fishing gear
 • Perhaps. Knife
 • Perhaps. Cooler bag / newspapers / bags
 • Lunch pack

You can participate if you only speak English and please feel free to notify the coordinators from YngreForum for further assistance.

Registration and tickets

Companions are welcome, but no more than two companions per member.
Remember to bring a receipt for registration as documentation in case of doubt about your registration.
NOTE! Registration is no longer binding and cancellations are refundable.

If you have any questions? Then contact YngreForum by e-mail: yngreforum@gmail.com or Facebook: https://www.facebook.com/YngreForum

Information
 • When

  15. sep. 2019 07:45 - 12:30
 • Where

  Lautrupskaj , Kalkbrænderihavnen, 2100 Kbh Ø

 • Registration Deadline

  13. sep. 2019 - 23:55

 • Organizer

  YngreForum, IDA København

 • Available Seats

  3

 • Event Number

  333193