Hvad virker – Succes med fleksibel uddannelse


Hvad virker – Succes med fleksibel uddannelse
Få succes med fleksibel og digital læring; bliv inspireret af mange års erfaringer med uddannelser tilpasset en bred vifte af målgrupper. Vær med til at høre om og diskutere forskelle og ligheder, og ikke mindst hvad der kan være afgørende for succes.

Få succes med fleksibel og digital læring; bliv inspireret af mange års erfaringer med uddannelser, tilpasset en bred vifte af målgrupper. Vær med til at høre om og diskutere forskelle og ligheder, og ikke mindst hvad der kan være afgørende for at få succes. To dage i et internationalt miljø fyldt med inspiration og praktisk evidens.

På konferencen sætter vi fokus på, hvornår fjernundervisning virker. På baggrund af en undersøgelse af positive eller fraværende resultater i tidligere fjernundervisningsprojekter, ser vi på form, indhold, målgrupper, teknologier, logistik og meget mere. Vi præsenterer nordiske erfaringer og projektinitiativer for at få så stort et erfaringsgrundlag som muligt bragt i spil – og sætter nye projekter i perspektiv i forhold til tidligere erfaringer.

Konferencen består af oplæg fra forskere og praktikere, ligesom der bliver gennemført workshops, hvor konferencedeltagerne kan diskutere indlæggene og bidrage med egne erfaringer. Konferencens mål er, at alle går hjem med ny viden og indsigt i, hvad der skal til for at fjernundervisning bliver relevant, få det sat i gang – og ikke mindst gøre det til en succes.

Konferencen strækker sig over to dage med en bred målgruppe for øje: Der skal mange aktører til, at få et fjernundervisningsforløb til at blive succesfuldt, og ofte er det svageste led afgørende for, om det bliver en succes.
Vi ser på, hvilke incitamenter erhvervslivet har for at igangsætte lokale fjernundervisningsforløb, og på, hvilke kompetencer og uddannelseskoncepter uddannelsesinstitutionerne skal levere – store, som små. Ikke mindst zoomer vi ind på, hvad erfaringerne siger, når det handler om at få studerende og kursister til at melde sig til og gennemføre uddannelserne.

Ønsker du kun at deltage den ene af de to konferecedage så giv besked om dette på en E-mail til grubbe@vise.dk. Anfør dit navn, firma og om nødvendigt information om faktureringsform som f.eks. PO nummer, EAN nummer eller tilsvarende.

3. JUNE 2019

9:30 Morning buffet
10:00 WELCOME BY IDA EDUCATION, FLUID, NVL
Welcome to more than 25 inspiring presentations from all the Nordic Countries. Contribute to the dialogue and the exchange of experiences and the join the networking activities.
Jørgen Grubbe, Chair of FLUID, Vicepresident IDA Education, Member Distans and partner in PaaD

10:05 CHRISTIN KRISTOFFERSEN: HOW CAN DISTRIBUTED EDUCATION CONTRIBUTE TO NATIONAL SOCIETAL GOALS FOR THE INHABITANTS
How can distributed education contribute to national societal goals for the inhabitants and why is distributed education an important tool for societal development.
Christin Kristoffersen is a social scientist with a long carrier within academia, as lecturer at universities and university colleges, as head of administration, head of research and academic affairs, and within the university of the Arctic, and as speaker on international and national arenas. Kristoffersen is also former Mayor of Longyearbyen in Svalbard at 78 degrees north. Today Kristoffersen is Director of a national network of regional educational centers throughout Norway and connected to Oslo Metropolitan University.
Director Christin Kristoffersen, Studiesenteret/Oslo Metropolitan University

10:35 KARIN TOPSØE LARSEN: INVESTIGATING CHALLENGED LOCALITIES THROUGH A GEOGRAPHY OF VOCATIONAL EDUCATION
Analyzes of how young people seeking a vocational education orientate themselves - professionally and geographically. Ca. 70 % of the young students in vocational education in areas outside the major cities start their vocational training at the nearest vocational school - and from here they orient themselves in the many different vocational subjects.
Karin Topsøe Larsen: Seniorforsker, ph.d., Center for regional og Turismeforskning

11:15 DANIELLA TASIC HANSEN AND SØREN LUNDSGAARD JØRGENSEN: WHEN DISTANCE LEARNING WORKS! - PRESENTATION OF E-DIDACTICS IN PRACTICE
In the speech, the presenters will point to a number of concrete connections between pedagogy and learning in order to answer what work in distance learning. They will present e-learning didactics that shows how e-learning can be organized step-by-step, where distance learning takes into account target audience, relevant technology, goals, content and form. The presenters will also interpret what it means that distance learning "works". As Denmark's national knowledge center for e-learning, eVidenCenter has more than 10 years of experience in developing e-learning across sectors in the country. It has given us wide-ranging experiences and documented insight into what works when it comes to distance learning. The speech is based on examples from practice, widely accepted theory and literature, and research.
Specialkonsulent Daniella Tasic Hansen, eVidenCenter Pædagogisk konsulent Søren Lundsgaard Jørgensen, eVidenCenter 12:00 Lunch

13:00 PARALLEL WORKSHOPS - REGIONAL UDVIKLING OG ADGANG TIL UDDANNELSE
Track ONE in Danish, track TWO in English – 3 x 25 minutes incl. 5 minutes for questions

13:00 – 14:30 TRACK ONE: Tre dimensioner af uddannelser på distance. (Danish)
Dorthe Kjær Pedersen: ”Uddannelse som regional drivkraft – Ny ingeniøruddannelse i Kalundborg”
Muligheder og udfordringer i forbindelse med opbygningen af Absalons Center for Engineering og den nye uddannelse til diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg, der havde første studiestart i september 2017.

Dorthe Kjær Pedersen, Centerchef for Engineering and Science, PH Absalon
Per Hessellund: Socialt engagerende fjernundervisning med cafeer og fredagsbar
Indlægget tager udgangspunkt i de virkemidler, der er brugt i maskinmesteruddannelsen via fjernundervisning (MFU), til at skabe et socialt miljø, der fremmer læring og engagement. Der dykkes ned i, hvordan virkemidlerne virker hos den studerende. Hvad skal vi gøre og hvad skal undlades? Ved oplægget deltager to erfarne fjernstuderende sammen med oplægsholderen. Disse giver deres syn på, hvordan de oplever at gå på studiet, og hvad de vurderer som værdifuldt i et fjernundervisningsforløb.

Per Hessellund, Fjernundervisningskoordinator, Aarhus Maskinmesterskole
Karsten Gynther: Internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelse.
Karsten Gynther præsenterer resultater fra et flerårigt forskningsprojekt, som har kortlagt internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelse. Med afsæt i et review af international forskning samt en række case besøg i Sverige, Norge, Skotland og Tyskland præsenteres en typologi over forskellige idealtyper for regional forsyning og Karsten Gynther stiller spørgsmålet, hvorfor andre lande går nye veje, mens vi i Danmark primært holder fast i modeller og forståelser, som har mange år på bagen.
Docent Karsten Gynther, Professionshøjskolen Absalon

13:00 – 14:30 TRACK TWO: Three cases of collaborative distance based learning (English)
Elsebeth Korsgaard Sorensen: Designing participation and collaboration in problem-based learning online”.
This talk addresses the challenge of designing for online learning through dialogue and collaboration. From different theoretical concepts and with a netnographic methodological research approach, the talk will touch upon challenges and mechanisms significant to designing “the walls” of a digital learning space, which are likely to become condusive to the establishment of a social, inclusive, and empowering climate in learning online. It makes a plea for focusing on meta-structures in the communicative fora in order to promote inclusiveness, reflection, empowerment and ownership amongst learners. A practice case from a university context will illustrate the main points.
Professor, Elsebeth Korsgaard Sorensen, University of Aalborg

Hilmar Simonsen: Fjernundervisning på Færøerne
The software engineering training at the Faroe Islands University (Fróðskaparsetur Føroya) is currently on composed of 75% domestic courses and 25% distance education from Sweden. For distance learning courses, however, homework support is offered 3-4 hours / week to solve compulsory assignments and project. Having access to distance learning courses is a great advantage for us, as we have limited resources at university. However, it presents some extra challenges for both students and the university's administration, which I will tell how we are working with..Scientific Assistant, Ph.D., Hilmar Simonsen, Faculty of Science and Technology

Alastair Creelman:Open Networked Learning – a collaborative problem-based online course
How can we design truly interactive online courses and build a sense of community without any on-site meetings? Open Networked Learning, https://www.opennetworkedlearning.se, is a collaborative online course for teachers at 12 universities in 6 different countries who work in small facilitated study groups with problem-based learning. In addition, the course welcomes open learners from all over the world to offer participants practical experience of virtual mobility.
E-learning specialist, Alastair Creelman, Linnaeus University, Sweden 14:30 Coffee

15:00 NVL NETWORK DISTANS / NORDIC NETWORK DISTANS
One strategy that policy makers and local and national governments have used to develop rural areas is to increase access to learning and education in these rural areas. One method is to offer distance learning opportunities.
Over the last 30 years there have been many ambitious educational projects promoting distance education as a catalyst for regional development.
Many projects became integrated into the municipality’s strategic development in the form of learning centres, whereas others disappeared after the project funding ended. We will present concrete examples of successful Nordic projects supporting adult, flexible learning in rural areas identified in Nordplus project “Presence at a distance” (PAAD). Moreover we have compared our findings with the findings of a larger project "8-Success Factors" https://nvl.org/Content/8-Success-Factors, which examined more than 50 successful educational projects aimed at responding to, or proactively preparing people for change and disruption in the labour market and in society in general.
This presentation summarizes the findings of three projects and consolidates the conclusions from all three, giving a useful overview of key success factors to consider when planning and executing educational projects aimed at rural development.
Moderators and presenters at the workshop: Education Manager at Omnia, Taru Kekkonen, Omnia (Chair) E-learning specialist, Alastair Creelman, Linnaeus University, Sweden Projektkonsult Carola Eklund, Åland Career Guidance Counselor, Dierdre Hansen, Faroe Islands Lecturer Hróbjartur Árnason, University of Iceland

16.00 Reception
Get together. Interactive discussion and continued learning over snacks and drinks.

19:00 Dinner (separate registration)

JUNE 4. 2019
9:00 Morning coffee/tea
9:30 JAAKKO KURHILA: CONTINUOUS EDUCATION IS A PROBLEM FOR UNIVERSITIES
The media has made us uncertain about our future: will I be irrelevant when robots and AI replace me? In order to stay relevant, I need to be learning continuously. The best place to learn is at a university, since universities are full of wisdom. And since I – as a taxpayer -- am funding those universities, It is only natural that I want to tap into that wisdom. I am a customer demanding well-designed learning products. Unfortunately, universities core task is different: cultivating select people to advance science. Universities are exclusive, not inclusive. Meeting the societal needs for continuous learning can be done but requires forceful action.”
Chief Digitalisation Officer, Jaakko Kurhila, University of Helsinki

10:05: EGON NOE, PROFESSOR I LANDDISTRIKTSUDVIKLING VED SDU:
The sad stories about poverty and decay in the outskirts of Denmark must be replaced by better and more real stories about development and new opportunities in the country.
Egon Noe, professor i landdistriktsudvikling ved SDU

10:40 Coffee 10:55 KRESTEN OLESEN, DIREKTØR I REG LAB:
Experiences, knowledge, competences and networks in regional business development from Denmark's first networks and thinking tank for regional business and innovation promotion
Kresten Olesen, CEO REG LAB

11:30 Lunch

12:30 – 14:15 WORKSHOPS
Track THREE in Danish, track FOUR in English – 3 x 25 minutes incl. 5 minutes for questions 12:45 – 14:15 TRACK THREE: Three Models for presence at a distance – (Danish/Norsk)

Hilde Gry Leer-Salvesen and Helene Gram: Be a teacher for one day – an app developed for teacher training
Two teacher training institutions in Norway, the Western Norway University of Applied Sciences and the University of Stavanger, produced an app with three cases based on authentic stories from the classroom are wrapped into an app and distributed via App Store and Google Play.
What was the teachers and educators’ experiences of using the app, and how do the educators reflect upon using technology assisted learning activities?
Hilde Gry Leer-Salvesen, Advisor at the University College in Volda, and Helene Gram, Senior Advisor at the University of Stavanger, are both in a research team that’s doing a survey and tries to answer these questions.

Lars Zimsen: Digital didaktik i fjernundervisningen på VUC
På HF & VUC FYN har vi arbejdet med fjernundervisning i snart 10 år, og i disse 10 år har vi udviklet vores fjernundervisningskoncept fra at være konstrueret som alm. holdundervisning , til i dag at være dedikeret fleksibel og digital undervisning. I dag har vores fjernundervisning et 100 % digitalt koncept, med mere end 40 fag og niveauer. I dette fjernundervisningskoncept har vi undervisningsmateriale som er centralt stillet, og som lærerfagteams arbejder sammen om at vedligeholde, forsøgt tænkt ud fra en digital didaktik. Konceptet har udviklet sig til, at vi nu også er begyndt at tænke det digitale og fleksible tilbage i det fysiske klasserum, og arbejder således med, hvad vi kalder for et SIM-koncept (for simultan), hvor det fleksible består i det geografiske, og kan således også betegnes med det nye sammensatte begreb phygital (fysisk + digital).
Afdelingsleder Lars Zimsen HF VUC FYN

Emil Erichsen: HUSC, Nye lokale uddannelser - Nye kommunale roller?
Hør om mål, ambitioner og de første erfaringer med HUSC.
Holbæk Kommune har satset strategisk og økonomisk med HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter. HUSC skal tiltrække og understøtte uddannelser, uddannelsesmuligheder og studerende i Holbæk Kommune.
HUSC er vært for sygeplejerskeuddannelsen udbudt af Professionshøjskolen Absalon fra 2018 og finansøkonomuddannelsen udbudt fra Zealand – Sjællands Erhvervsakademi fra 2019. HUSC arbejder også på at tilbyde yderlige uddannelsesmuligheder. HUSC er også vært for lokale studerende herunder e-læringsstuderende, der bruger vores studiefaciliteter som en del af deres uddannelse i f.eks. Roskilde eller København.
Arbejdet kræver at der udvikles nye og fleksible kommunale roller som vært for uddannelser og studerende og som katalysator for uddannelser og uddannelsessamarbejder.
Projektleder, Emil Erichsen, HUSC Holbæk

12:45 – 14:15 TRACK FOUR: Three dimensions on digitization (this workshop will be in English)
Jon Hoem: VR og Robotization in teacher Education
Jon will in this presentation look a little ahead towards how one reaches students, also outside the institutions' physical framework. Jon has experimented with how VR and Robotization can be implemented in teacher education. Førsteamanuensis Jon Hoem, Høgskulen på Vestlandet

Hróbjartur Árnason: Collaborative learning with Microsoft Teams
This presentation highlights how we have used Microsoft Teams to create a learning community and support collaboration in three current courses at the University of Iceland. In June 2017 Microsoft announced MS Teams for education, an educational take on the chat based collaborative space which integrates seamlessly with Office 365 from Microsoft. A system which offers groups an array of tools to support collaboration. Moreover Teams for Education integrates various tools to support teachers in their task of managing the group of learners. Teams was tested in the centre of collaboration during these courses. They were all designed and run in the spirit of collaborative learning, with various kinds of individual and group
tasks - both formal and informal. Students were encouraged to make their own learning visible through this system and encouraged to share and collaborate on all aspects of the courses.
Hróbjartur will present how Teams influenced the teaching and learning processes during these three courses and discuss if and how MS Teams can support collaborative learning and education at a university. Lecturer Hróbjartur Árnason, University of Iceland

Aslaug Grov Almås og Atle Løkken: How much digitization does our education tolerate?
Norwegian colleges and universities are currently undergoing major organizational changes. This is primarily due to many small colleges merging with larger institutions and assessing how best to deliver high quality academic courses bearing in mind the geographic challenges in the country. Students demand practical and flexible solutions, making digital tools all the more applicable. Pedagogical changes in higher education take time, professionals all over the country are questioning how increased flexibility can be achieved. The University College of Western Norway and the University of Stavanger both have experience with pedagogical and technical adaptation of online-supported education and will present some of the highlights and challenges from their experiences in this evolution.
Aslaug Grov Almås, Associate Professor at the University College of Western Norway and Atle Løkken, Director of the department of e-learning (NETTOP) at the University of Stavanger. 14:15 COFFEE

14:30 NIELS HENRIK HELMS: EDUCATION 4.0
How can we develop an understanding of Education 4.0 which enables us to develop competences and identities suitable to a changed society – competences that enables us to be in charge of changes and technologies. Digital technologies, Internet of things, artificial intelligence, big data and adaptive learning is challenging and changing the way we work, the way we learn, the way we live. How are are these changes affecting education –and how should education develop when it should enable us to live in a changing society?
Docent Niels Henrik Helms, Københavns Professionshøjskole

15:00 END OF CONFERENCE

Information
 • When

  From: 3. jun. 2019 - 09:00 To: 4. jun. 2019 - 16:00
 • Where

  IDA Conference, Kalvebod Brygge 31 - 33, 1780 København V

 • Registration Deadline

  30. maj. 2019 - 23:55

 • Organizer

  IDA Education

 • Available Seats

  3

 • Event Number

  331272