How to make learning stick at work & projects?

How to make learning stick at work & projects?
Are you interested in how to make learning stick in the work environment? How do you create impactful learning experiences for adults that result in changes to their ways of working after the course?

English:

This evening session will be hosted by Implement and will give you the opportunity to be inspired on how you can convey knowledge about processes and new ways of working to other people in a gamified way. We will introduce you to the scientific angle of adult learning – in a gamified way, of course.

But we will also show you a specific tool that we often use when explaining or teaching new processes to people. This tool is designed to make the learning experience more engaging and interactive through the use of gamification techniques. The benefit is that your audience understands and remembers what you explained them using this technique.

During the evening, you will also have the opportunity to test out the tool yourself.

Overall, you can expect to be inspired on how to effectively convey complex information in a fun and interactive way.

The arrangement willl be in English.

Implement is management consulting firm within transforamtion, strategy, leadership
and communication.

Learn more about Implement on https://implementconsultinggroup.com

During the evening there will be a light treat.

Contactperson: Jørgen Lauterbach, AVU IDA-Sjælland, dsl402366@vip.cybercity.dk  

Danish:

Implement er vært ved dette aftenarrangement, og de vil give dig inspiration til, hvordan du kan bibringe andre mennesker viden om processer og nye arbejdsmetoder på en sjov måde. Implement vil give dig kendskab til den videnskabelige vinkel på voksenlæring – så det føles som en leg, naturligvis. 

Men de vil også give dig et særligt værktøj, som de ofte bruger, når de forklarer eller underviser om nye processer. Dette værktøj er udviklet til at gøre læringsoplevelsen mere engageret og interaktiv ved brug af lege-teknikker. Fordelen er, at dine tilhørere forstår og husker, det du forklarede dem, ved brug af denne teknik. 

I løbet af aftenen vil du også have lejlighed til at prøve værktøjet selv. 

Idet hele taget kan du forvente at blive inspireret til, hvordan du på en effektiv måde bibringer kompleks information på en morsom og interaktiv måde. 

Arrangementet afholdes på engelsk. 

Implement er et rådgivende firma inden for transformation, strategi, lederskab og kommunikation.

Læs mere om Implement på https://implementconsultinggroup.com 

I løbet af aftenen vil der være et let traktement.

Kontaktperson: Jørgen Lauterbach, AVU IDA-Sjælland, dsl402366@vip.cybercity.dk 

Information
 • When

  23. maj. 2024 17:30 - 20:30
 • Where

  Implement Consulting Group, Borgergade 111, 1300 København K, 1300 København K

 • Registration Deadline

  21. maj. 2024 - 23:55

 • Organizer

  AVU, IDA Sjælland

 • Available Seats

  37

 • Event Number

  354371