Familietur, afg. 1, med damptog på smalspor i Hedeland. By steam locomotive in Hedeland

Familietur, afg. 1, med damptog på smalspor i Hedeland. By steam locomotive in Hedeland
Tag børn og børnebørn med på Hedelands Veteranbane i Hedehusene, hvor vi kører en tur frem og tilbage igen med damplokomotiv på den mere end 5 km lange bane i et meget smukt landskab. Turens oplevelser og varighed gør den særdeles velegnet for børn

For English text, please see below

Hedelands Veteranbane drives af Industribaneklubben, der har til formål at bevare lokomotiver og vogne fra de nedlagte roebaner og de mange teglværks- og industribaner, der midt i sidste århundrede var almindeligt at finde overalt i landet, men som nu for længst er borte for de fleste baners vedkommende. Vi mødes ved Hedehusgård Station på Brandhøjgårdsvej 2. Der kan parkeres ved stationen, hvor der også er toiletter. 

Toget afgår kl. 11:00 fra Hedehusgård Station. Det trækkes af et damplokomotiv, der har kørt sukkeroer på Lolland. Vognene er overdækkede, så i tilfælde af regn er man nogenlunde beskyttet. Men der fyres med kul, så tag ikke det allernyeste og
sarteste overtøj med på turen. Selvom fyrbøderen gør sit bedste for at passe på, kan kulstøv og røg ikke helt undgås.  

Den 5 km lange bane er anlagt i det tidligere grusgravsområde Hedeland, der er omskabt til fritidsområde og som rummer mange forskellige aktiviteter. På turen passeres søer og bjerge i et naturområde så smukt, at man ikke helt kan fatte,
at det meste er skabt af menneskehånd. De tidligere, ørkenagtige grusgravningsområder er nu fyldt med dyr og planter. Man kan endda finde sjældne orkideer og andre eksotiske planter. På turen sidste år så vi fasaner og rådyr og mange andre fugle i søerne og på græssletterne. 

En forlængelse af banen med yderligere 2 km er planlagt og anlæggelsen er så småt i gang. Ved banens endestation Fem Ege stiger vi af og får en øl eller vand, mens lokomotivet omløber og sættes for togets anden ende. Og så går turen tilbage igen. Togturen foregår i roligt tempo og varer i alt lidt over 1½ time.
På endestationen er der et toilet ca. 70 m fra stationen. 

Vi har gennemført det samme arrangement en hverdag i 2022, med stor succes. Derfor gentager vi det nu på en lørdag, så familier med børn (og børnebørn) kan deltage. Turens oplevelser og ret korte varighed gør den særdeles velegnet for børn. Mad og drikkevarer må meget gerne medbringes og indtages undervejs på turen i toget eller i pausen. Hvert IDA-medlem kan tilmelde indtil 6 ledsagere.

Efter togturen vil der være åbent for besøg i Industribaneklubbens remise, hvor man kan se et stort udvalg af klubbens lokomotiver og vogne. Et eller flere af klubbens kyndige medlemmer vil være til stede for at fortælle om materiellet og for at svare på spøgsmål i den forbindelse. 

Deltagerprisen omfatter et besøg i remisen, køretur med damptoget samt en øl eller sodavand til hver på rejsen. 

Da arrangementet er meget nær udsolgt, bliver der yderligere en togafgang samme lørdag 10. juni 2023 kl. 14, med mødetid kl. 13:45. Tilmelding sker på arr. nr. 348829

Hedeland Veteran Railway is run by the Industrial Railway Club, which aims to preserve locomotives and wagons from the disused brickworks and industrial railways that were commonplace throughout the country in the middle of the last century, but are now long gone for most railways. We meet at Hedehusgård Station and the Industrial Railway Club's carriage shed at Brandhøjgårdsvej 2. Parking is available at the station, where there are also toilets.

The train leaves at 11:00 from Hedehusgård Station. It is pulled by a steam locomotive that has run sugar beet trains on Lolland. The carriages are covered, so in case of rain you are somewhat protected. But it's coal-fired, so don't bring the very latest and gentlest outerwear on the trip. Although the firemen do their best to be careful, coal dust and smoke cannot be completely avoided.

The 5 km course is built in the former gravel pit area of Hedeland, which has been converted into a recreational area and offers many different activities. The route passes lakes and mountains in a natural area so beautiful that you can't quite believe that most of it is man-made. The former desert-like gravel pits are now filled with animals and plants. You can even find rare orchids and other exotic plants. On the trip last year we saw pheasants and deer and many other birds in the lakes and on the grass plains.

An extension of the track by another 2 km is planned and construction is underway. At the end of the line, at Fem Ege, we get off and have a beer or water while the locomotive goes around and is put at the other end of the train. And then it's back again. The train ride is at a leisurely pace and takes just over an hour and a half in total. There is a toilet at the terminus about 70 metres from the station.

We have carried out the same event on a weekday in 2022, with great success. Therefore, we are repeating it now on a Saturday, so families with children (and grandchildren) can participate. The experiences and rather short duration of the tour make it very suitable for children. Food and drinks are very welcome and can be taken on the train or during the break. Each IDA member can register up to 6 accompanying persons.

The participation fee includes the ride on the steam train and a beer or soft drink for each person on the journey.

This event is almost sold out and an additional train departure at 2 p.m. has been arranged, meeting time of 1:45 p.m. on the same Saturday, June 10, 2023. Registration can be now on arr. nr. 348829

Arrangør/organizer:
John Cederberg, tlf. 2083 8538 

mail: johncederberg@mail.dk 

Information
 • When

  10. jun. 2023 10:45 - 13:00
 • Where

  Industribaneklubben, Hedehusgård Station Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene

 • Registration Deadline

  1. jun. 2023 - 23:55

 • Organizer

  SeniorForum, IDA København

 • Event Number

  345604