Elisabeth Holmegaard Nielsen - Pianist med stjernestatus! // Pianist with star status!


Kom og oplev en aften med klassikerne // Come join us for an evening of classics

For English, see below.

Musikkonservatoriet uddanner i disse år rigtig mange talentfulde solister og kammermusikere. Én af de lysende er den ganske unge dansk/ ukrainske Elisabeth Holmegaard Nielsen, der studerede hos Marianna Shirinyan i solistklassen og debuterede i 2017.

I 2016 modtog hun Léonie Sonnings Talentpris, og hendes internationale uddannelse betyder, at hun nu kan undervise på dansk, russisk, engelsk og italiensk.

Som kunstner involverer Elisabeth sig gerne i projekter på tværs af kunstgenrer, og desuden er hun en glimrende formidler af sin musik. At hun spænder vidt musikalsk, vil eftermiddagens program vise.

Program
J. Brahms: 3 fantasier fra op. 116
F. Chopin: 2 mazurkaer op. 7, Vals op. 64 nr. 2, Berceuse op. 57, Scherzo op. 39 nr. 3
F. Liszt: Ungarsk rapsodi nr. 4 og 5
P. Nørgård: 2 satser fra suiten "Nine Friends": "Illusive" og "Big Brother"
R. Shchedrin: 2 polyfone stykker: To-stemmig invention og Basso Ostinato

Husk i Støberihallen er der unummererede billetter. Det betyder du bør komme i god tid, hvis du skal sikre dig en stol med et rimeligt udsyn. Dørene åbnes ca ½ time før forestillingen begynder.

In English

The Music Conservatory are training a lot of talented soloists and chamber musicians these years. One of the bright ones is the very young Danish / Ukrainian Elisabeth Holmegaard Nielsen, who studied with Marianna Shirinyan in the soloist class and debuted in 2017.
In 2016, she received the Léonie Sonning Talent Award, and her international education means that she can now teach in Danish, Russian, English and Italian.

As an artist, Elisabeth likes to get involved in projects across art genres, and she is also an excellent communicator of her music. That she spans wide musicals will show this afternoon's program.

Program
J. Brahms: 3 fantasies from op. 116
F. Chopin: 2 mazuras on. 7, False. 64 No. 2, Berceuse op. 57, Scherzo on. 39 No. 3
F. Liszt: Hungarian Rhapsody Nos. 4 and 5
P. Nørgård: 2 sets from the "Nine Friends" suite: "Illusive" and "Big Brother"
R. Shchedrin: 2 polyphonic pieces: Two-voice invention and Basso Ostinato

In Støberihallen the seats are unnumbereds. This means you should arrive well in advance if you are to secure a chair with a fair view. The doors open about ½ hour before the performance begins.

Information
 • When

  3. nov. 2019 16:00 - 18:00
 • Where

  Kulturhuset Støberihallen, Nordstensvej 1, 3400 Hillerød

 • Registration Deadline

  3. okt. 2019 - 23:55

 • Organizer

  Hillerød Afdeling, IDA Nordsjælland

 • Available Seats

  12

 • Event Number

  333121